«Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Господарський процес» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право»

Опис пропозиції: Методичні вказівки для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Господарський процес» розроблені з метою забезпечення її ефективного написання та захисту. Методичні вказівки містять перелік тем для написання курсової роботи та орієнтований перелік питань, які підлягають висвітленню в кожній темі,  вимоги до оформлення роботи, критерії оцінювання.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції тестові завдання: Методичні вказівки для студентів містять для перелік тем для написання курсової роботи та орієнтований перелік питань, які підлягають висвітленню в кожній темі.

Тип шуканого партнера: освітня установа

Область діяльності партнера: освітні послуги

 Задачі, що стоять перед партнером: використання підручника для навчання студентів і педагогічної роботи

Країни яким надається перевага: Україна

Уповноважена особа: Дмитрієв Микола Миколайович