Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Звітність підприємств»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
«Звітність підприємств»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують методичні вказівки 
до виконання курсової роботи з дисципліни «Звітність підприємств», 
що сприяє поглибленню і закріпленню теоретичних знань та розвитку 
практичних умінь студентів з організації звітності підприємств 
різних форм власності. Автори шукають зацікавлених у видавництві 
та розповсюдженні методичних вказівок для студентів економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають звітність 
підприємств та суміжні з нею дисципліни.
Опис пропозиції:
У методичних вказівках розроблені практичні завдання щодо складання 
звітності підприємства, яке здійснює свою діяльність впродовж 
звітного року. Метою роботи є освоєння навичок у складанні балансу 
підприємства та форми №2, а також у заповненні на їх основі Декларацій 
про податок на прибуток та ПДВ. Методичні вказівки складено з 
урахуванням нових змін у законодавстві, що дає змогу  студентам у 
процесі написання курсової роботи ознайомитися   з основними 
нормативними законодавчими актами України, які регулюють діяльність 
підприємств, а також освоїти методику складання звітності за МСФЗ. 
При виконанні завдань студенти мають можливість перевірити правильність 
своїх дій, оскільки у додатку наведено приклад виконання розрахункової 
частини курсової роботи.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
У методичних вказівках зазначенізв’язки між фінансовою та податковою 
звітністю підприємства та наведені принципи їх контролю
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
copyright

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Іншіпослуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання методичних вказівок для навчання студентів і 
педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул.Суворова 1
Місто/Країна:
м.Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Антоненко Н.В.
Відділ/Департамент:
кафедра фінансів, обліку та аудиту
Телефон:
280-99-31
E-mail:
fin2006@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович