Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управлінський облік»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 
«Управлінський облік»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують методичні вказівки 
до виконання курсової роботи з дисципліни «Управлінський облік», 
що сприяє поглибленню і закріпленню теоретичних знань та розвитку 
практичних умінь студентів з обліку матеріальних, трудових та 
фінансових ресурсів, а також пошуку  рішень щодо підвищення 
ефективності їх використання.   Автори шукають зацікавлених у 
видавництві та розповсюдженні методичних вказівок для студентів 
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Опис пропозиції:
Методичні вказівки до виконання курсової роботи містять програму 
та структуру практичних завдань, послідовність виконання розрахункової 
частини курсової роботи. На умовному прикладі пояснюються виконання 
вправ з нормування витрат та калькування нормативної собівартості 
продукції, обліку втрат від браку,   незавершеного виробництва,  
відхилень від норм по непрямих витратах, а також з проведення 
зведеного обліку витрат на виробництво і калькування фактичної 
собівартості продукції.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Зазначено процес управління витратами виробництва, собівартості 
продукції та її калькулювання при функціонуванні складних систем 
таких як автомобільний транспорт
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
copyright

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Іншіпослуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання методичних вказівок для навчання студентів і 
педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет 
Адреса:
вул.Суворова 1
Місто/Країна:
м.Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Концева В.В. Корольова О.І.
Відділ/Департамент:
кафедра фінансів, обліку та аудиту
Телефон:
280-99-31
E-mail:
fin2006@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович