Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «СТАТИСТИКА» для студентів за напрямом підготовки «Міжнародна економіка» та «Економіка підприємства» (на російській мові)

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «СТАТИСТИКА» 
для студентів за напрямом підготовки «Міжнародна економіка» та «Економіка 
підприємства» (на російській мові)
Анотація пропозиції :
Спеціалісти ВНЗ (м. Київ) уклали методичні вказівки до виконання курсової 
роботи з дисципліни «Статистика» для студентів за напрямом підготовки 
«Міжнародна економіка» та «Економіка підприємства». Їх використання дає 
змогу студентам оволодіти теоретичними знаннями та практичними навичками 
статистичного аналізу, статистичних досліджень, обчислення узагальнюючих 
показників, виявлення закономірностей й тенденцій розвитку досліджуваних 
явищ. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.
Опис пропозиції:
Методичні вказівки містять перелік лекційних тем, перелік питань для 
самостійного пошуку та підготовки рефератів, теми курсових робіт та 
вказівки до виконання курсової роботи, перелік рекомендованої літератури 
до вивчення дисципліни «Статистика».
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Методичні вказівки для виконання курсової роботи передбачають виконання 
комплексу завдань, що полягають у зборі статистичної інформації, її 
зведенні та групуванні, розрахунку показників середньої величини та 
показників варіації, показників ряду динаміки та середніх показників ряду 
динаміки, визначення основної тенденції ряду динаміки, виявлення взаємозв’язку 
та кількісної оцінки між показниками. Виконання запропонованого завдання під 
час роботи над курсовою роботою з курсу «Статистика» забезпечує формування у 
студентів теоретичних та практичних навичок та уміння студента вивчити за 
допомогою статистичних методів реальні процеси і явища, що відбуваються на 
автомобільному транспорті, давати їм оцінку і виявляти резерви покращення 
виробництва.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання    
2.3.  Управління процесами, логістика
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
COPYRIGHT

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1. Транспорт, перевезення
9.2. Фінанси, страхування
9.3. Послуги
7) Іншіпослуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Методичні вказівки  можуть бути використані у наступних галузях: 
освітні послуги,  аналіз та планування діяльності автотранспортних 
підприємств, підрозділів (станцій) технічного обслуговування тощо.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа, автотранспортне підприємство, станції технічного 
обслуговування, логістична компанія.
Область діяльності партнера:
освітні послуги, пасажирські та вантажні перевезення
Задачі партнера:
педагогічна діяльність, спільне проведення  статистичних досліджень.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни СНД

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010. м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Хобта Михайло Олексійович, 
Сукманюк Вікторія Михайлівна
Відділ/Департамент:
кафедра менеджменту
Телефон:
044 2808438
E-mail:
ruslan050371@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв М.М.