Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація міжнародних вантажних автомобільних перевезень» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами транспорту)»

Опис пропозиції: Структурно Методичні вказівки включають такі
розділи: прокладання та визначення загальної протяжності маршруту
міжнародного перевезення, вибір та опис експлуатаційно-технічних
характеристик рухомого складу, умов перевезення по країнах маршруту
та характеристик МАПП (міжнародних автомобільних пунктів пропуску),
перелік документів на виконання міжнародного перевезення та правил
перевезення обраного вантажу, розрахунок тривалості рейсу згідно з
вимогами ЄУТР за різних систем організації праці водіїв та витрат на
перевезення, порівняння показників виконання перевезення, формулювання
висновків щодо доцільності вибору системи організації праці водіїв.
Надано довідковий матеріал та список використаних джерел.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Розроблено
методику визначення загальних витрат на виконання міжнародного
перевезення вантажу з урахуванням поточних змін основних статей
витрат. Запропоновано проведення порівняльного аналізу показників
виконання перевезення, таких як довжина маршруту, тривалість рейсу,
сумарні витрати, собівартість тонни та тонно-кілометру перевезення
вантажу з метою вибору оптимальної схеми організації міжнародного
перевезення. Надано довідковий та ілюстративний матеріал для
виконання розрахунків.
Тип шуканого партнера: освітня установа, автотранспортне
підприємство, логістична компанія.
Область діяльності партнера: для педагогічної діяльності,
перевезення вантажів, логістичне планування перевезень.
Задачі, що стоять перед партнером: оптимізація вантажних
перевезень у міжнародному сполученні.
Країни, яким надається перевага: Україна, країни СНД.
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.