Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Облік»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Облік»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують методичні вказівки до 
виконання курсової роботи з дисципліни «Облік» для студентів денної 
форми навчання. Методичні вказівки дають можливість отримати базові 
загальні поняття та практичні навички ведення обліку господарської 
діяльності підприємства. Автори шукають зацікавлених у видавництві 
та розповсюдженні методичних вказівок для студентів економічних 
спеціальностей навчальних закладів
Опис пропозиції:
Методичні вказівки містять алгоритм виконання розрахункової частини 
курсової роботи.  Метою роботи є освоєння навичок щодо формування 
собівартості за елементами витрат та вартості послуги (продукції), 
й уміння виявляти фінансовий результат господарської діяльності 
підприємства. В процесі виконання роботи вивчається порядок обліку 
та документування придбання й використання запасів, основних засобів, 
а також нарахування заробітної плати, включаючи відрахування на 
соціальні заходи
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
алгоритм  виявлення фінансового результату від придбання складових для 
виробництва до реалізації кінцевого продукту (послуги)
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
copyright

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні  послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Освітня установа
Область діяльності партнера:
Освітні послуги
Задачі партнера:
Використання методичних вказівок  для навчання студентів і 
педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул.Суворова,1
Місто/Країна:
м.Київ
Контактна особа (ПІБ):
Концева В.В.  
Ткачук Т.І
Відділ/Департамент:
кафедра фінансів, обліку та аудиту
Телефон:
280-99-37 280-99-31
E-mail:
fin2006@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович