Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Облік на підприємствах дорожньо-транспортного комплексу»

Опис пропозиції: Методичні вказівки до виконання курсової роботи
включають послідовність виконання розрахункової частини курсової
роботи. Кожний студент має можливість самостійно вибирати об’єкт
дослідження, за даними фінансової звітності якого, віджобрвжати
на рахунках бухгалтерського обліку основних господарських операцій
які стосуються обліку: запасів, заробітної плати, нарахування
амортизаційних відрахувань, витрат, доходів, фінансових результатів
та складання фінансової звітності підприємств дорожньо-транспортного
комплексу. У процесі написання курсової роботи студенти мають
можливість опонувати сучасні методи та прийоми ведення
бухгалтерського обліку, отримати навички складання фінансової
звітності підприємства, враховуючи специфіку обліку підприємств
дорожньо-транспортного комлексу.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: По темі дано рекомендації
щодо вирішення поставлених завдань.
Тип шуканого партнера: освітня установа
Область діяльності партнера:освітні послуги
Задачі, що стоять перед партнером: використання методичних
вказівок для навчання студентів та педагогічної роботи
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.