Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 
«Бухгалтерський облік»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують методичні вказівки до 
виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік», 
що сприяє поглибленню і закріпленню теоретичних знань та розвитку 
практичних умінь студентів з відображення ресурсів та господарських 
операцій в системі бухгалтерського обліку організацій та підприємств. 
Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичних 
вказівок для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних 
закладів
Опис пропозиції:
Методичні вказівки до виконання курсової роботи містять програму 
та структуру практичних, а також самостійних завдань, послідовність 
виконання розрахункової частини курсової роботи з елементами лекційного 
матеріалу. На умовному прикладі пояснюється порядок відображення 
операцій з придбання та використання товарно-матеріальних цінностей, 
нарахування та виплати заробітної плати, визначення амортизаційних 
відрахувань (зносу) основних засобів, реалізації готової продукції 
(товарів, робіт, послуг), виявлення фінансових результатів, 
а також калькулювання повної собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) 
за звітний період діяльності підприємства. Після складання облікових 
регістрів заповнюється звіт про фінансовий стан та звіт про сукупний дохід.
У процесі написання курсової роботи студенти мають можливість вивчити 
законодавчі акти України, Положення, які регулюють діяльність підприємств, 
а також методику складання звітності за НСБО
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Зазначено особливості облікового процесу матеріальних і трудових ресурсів, 
фінансових результатів, а також калькулювання послуг, що надаються 
підприємствами транспортної галузі
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
copyright

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:

Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання методичних вказівок для навчання студентів і 
педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул.Суворова,1
Місто/Країна:
м. Київ
Контактна особа (ПІБ):
Карлова І.О.
Відділ/Департамент:
кафедра фінансів, обліку та аудиту
Телефон:
280-99-37 280-99-31
E-mail:
fin2006@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович