Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»

Опис пропозиції: Методичні вказівки містять порядок обліку та
документування придбання та використання запасів, основних засобів,
а також нарахування, включаючи відрахування на соціальні заходи,
і виплати заробітної плати. Наводиться також алгоритм формування
собівартості за елементами витрат та вартості послуги (продукції),
а також виявлення фінансового результату господарської діяльності
підприємства.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: алгоритм обліку
формування вартості продукції та виявлення фінансового результату
від придбання складових для виробництва до реалізації кінцевого
продукту (послуги)
Тип шуканого партнера:освітня установа
Область діяльності партнера: освітні послуги
Задачі, що стоять перед партнером: використання методичних вказівок
для навчання студентів і педагогічної роботи
Країни яким надається перевага:Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.