Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Опис пропозиції: Методичні вказівки до виконання курсової роботи містять програму та структуру практичних, самостійних завдань, послідовність виконання розрахункової частини курсової роботи з елементами лекційного матеріалу. Курсова робота включає такі  об’єкти  дослідження як аналіз ефективності використання основних засобів, оборотних засобів, трудових ресурсів, аналіз витрат підприємства, фінансових результатів і рентабельності, попередня оцінка фінансового стану підприємства та діагностику ймовірності банкрутства підприємства. У процесі написання курсової роботи студенти мають можливість вивчити сучасні методи та прийоми економічного аналізу, отримати навички аналізу фінансової та статистичної звітності підприємства.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: По кожному напряму дослідження запропоновано алгоритм проведення аналізу господарської діяльності, дано рекомендації щодо вирішення поставлених завдань.

Тип шуканого партнера: освітня установа

Область діяльності партнера: освітні послуги

 Задачі, що стоять перед партнером: використання методичних вказівок для навчання студентів та педагогічної роботи

 Країни яким надається перевага: Україна

Уповноважена особа: Дмитрієв Микола Миколайович