Методичні вказівки до виконання курсової роботи з динаміки механічних систем для студентів денної форми навчання

Опис пропозиції: Методична розробка рекомендується для студентів технічних
вузів денної форми навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія»,
спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»; галузі знань 14 «Електрична
інженерія», спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування». Методичні
вказівки вміщують завдання до виконання курсової роботи, питання дo
захисту та приклад розв’язування типового завдання.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Методичні вказівки до
виконання курсової роботи з динаміки механічних систем створено з
урахуванням вимог до підготовки бакалаврів галузей знань 13 «Механічна
інженерія», 14 «Електрична інженерія» з метою формування навичок
розв’язування конкретних інженерних задач динамічного моделювання та
аналізу, комп’ютерної симуляції та аналізу динамічної поведінки машинних
агрегатів засобами аналітичної механіки та теорії коливань, а також з
використанням мови програмування Modelica
Тип шуканого партнера: освітня установа
Область діяльності партнера: освітні послуги
Задачі, що стоять перед партнером: використання Методичних вказівок
для навчання студентів і педагогічної роботи
Країни яким надається перевага: Україна, країни СНД
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.