Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Організація міжнародних вантажних автомобільних перевезень»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни «Організація міжнародних вантажних автомобільних 
перевезень»
Анотація пропозиції :
Університет в м. Києві пропонує Методичні вказівки для 
студентів напряму підготовки «Транспортні технології 
(автомобільний транспорт)».
Мета - формування практичних умінь та закріплення теоретичних 
знань про організацію міжнародних автомобільних перевезень. 
Автори шукають зацікавлених у розповсюдженні Методичних 
вказівок для студентів вищих навчальних закладів, менеджерів 
з транспорту, всіх, хто фахово займається організацією 
міжнародних перевезень.
Опис пропозиції:
Структурно Методичні вказівки включають розділи щодо 
прокладання та визначення загальної протяжності маршруту 
міжнародного перевезення, вибору та опису експлуатаційно-
технічних характеристик рухомого складу, умов перевезення 
по країнах маршруту та характеристик МАПП (міжнародних 
автомобільних пунктів пропуску), переліку документів на 
виконання міжнародного перевезення та правил перевезення 
обраного вантажу, розрахунку тривалості рейсу за різних 
систем організації праці водіїв та витрат на перевезення, 
порівняння показників виконання перевезення та інше.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Розроблено методику визначення загальних витрат на 
виконання міжнародного перевезення вантажу з урахуванням 
поточних змін основних статей витрат. Запропоновано 
проведення порівняльного аналізу показників виконання 
перевезення, таких як довжина маршруту, тривалість рейсу, 
сумарні витрати, собівартість тонни та тоннокілометру 
перевезення вантажу з метою вибору оптимальної схеми 
організації міжнародного перевезення.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання. 
2.8.5. Автодорожний транспорт. 
2.9. Технології пасажирських і вантажних перевезень.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Секрети виробництва ( know-how )
Ексклюзивне право ( exclusive rights )
Підготовлений до друку
Коментарі:
copyright
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни “Організація міжнародних вантажних автомобільних 
перевезень” для студентів напряму “Транспортні технології 
(автомобільний транспорт)" фахового спрямування “Організація 
перевезень і управління на транспорті” спеціалізація 
”Організація міжнародних перевезень” / Укл. Кунда Н.Т., 
Лебідь В.В. – К.: НТУ, 2014. -22 с. [Електронний ресурс]
2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги 7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги, автотранспортні підприємства, виробничі 
підприємства з транспортними підрозділами.
3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа, автотранспортне підприємство, 
логістична компанія.
Область діяльності партнера:
освітні послуги, перевезення вантажів, логістичне 
планування перевезень.
Задачі партнера:
для педагогічної діяльності; оптимізація вантажних 
перевезень у міжнародному сполученні.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500
5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет 
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ, Вул. Суворова 1,
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Київ / Україна
Відділ/Департамент:
Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю
Телефон:
(+38044) 280-84-02
Факс:
(+38044) 280-84-02
E-mail:
mptamk@ntu.edu.ua
URL: http://ntu.edu.ua
6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович