Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Організація підприємства”

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 
“Організація підприємства”
Анотація пропозиції :
Фахівці університету з м. Києва пропонують методичні вказівки до виконання 
контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. Метою методичних 
вказівок є закріплення теоретичних знань та формування практичних умінь по 
організації підприємства будь-якої організаційно-правової форми; організаційно-
правових основ створення та реєстрації підприємницьких структур в умовах ринку.
Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.
Опис пропозиції:
Методичні вказівки містять завдання на контрольну роботу та загальний теоретичний 
матеріал, необхідний для її виконання, додатки та список використаних джерел. 
Методичні вказівки допоможуть студентам правильно використовувати нормативні 
документи що стосуються процедури організації підприємства, включно з його 
державною реєстрацією, а також навчать розробляти установчі документи різних 
організаційно–правових форм підприємств.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Одержані студентами теоретичні знання та практичні навички допоможуть їм в 
організації підприємства будь-якої організаційно-правової форми, розробці 
установчих документів та правильного використання нормативної документації.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Додаткова інформація:
Методична розробка готова.
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
COPYRIGHT

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Ліцензована угода
Область діяльності партнера:
Освітня установа
Задачі партнера:
Для педагогічної діяльності
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010. м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Омельянович Олексій Романович,  
Гончар Тетяна Миколаївна
Відділ/Департамент:
кафедра менеджменту
Телефон:
044 2808438
E-mail:
omeljar@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
М.М. Дмитрієв