Методичні вказівки до виконання комплексної контрольної роботи. Транспортна безпека

Опис пропозиції: Зміст методичних вказівок орієнтовано на формування у студентів знань та практичних навичок, що сприятиме подальшому ефективному їх використання у професійному середовищі. В методичних вказівках надана інформація про: забезпечення безпеки транспортного процесса; формування основ теорії безпеки транспортних засобів; сучасні тенденції розвитку систем безпеки вантажного автомобіля; основні аспекти безпеки перевезень вантажним транспорто тощо.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: В комплексній контрольній роботі проаналізована, систематизована та структурована інформація щодо шляхів підвищення безпеки на транспорті. Надана методика дослідження та врахування факторів, що впливають на  транспортну безпеку. Автором використовувалися вже опубліковані дані, а також результати власних наукових досліджень та багатьох авторських публікацій в цьому напрямку. Запропоновані іноваційні підходи та технології розроблені та представлені автором дозволяють суттєво підвищити транспортну безпеку та підвищити ефективність опанування студентами відповідних знань.

Область діяльності партнера: транспортний сектор, підприємства автомобільного транспорту, освітні та наукові установи.

Задачі, що стоять перед партнером: удосконалення та імплементація алгоритмів та концепцій забезпечення транспортної безпеки.

Країни яким надається перевага: Україна, країни Євросоюзу, країни СНД.

Уповноважена особа: Дмитрієв Микола Миколайович