Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Історія перекладу» для студентів V курсу денної форми навчання за напрямом підготовки «Філологія», спеціальності «Переклад»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни  «Історія 
перекладу» для студентів V курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки «Філологія», спеціальності «Переклад»
Анотація пропозиції :
Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу  (м. Київ), що 
спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні вказівки, 
що використовуються для вивчення історії перекладу студентами 
спеціальності «Переклад». Використання методичних вказівок  дає
можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для оволодіння 
матеріалом.  Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.
Опис пропозиції:
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Історія перекладу” 
розроблені з метою допомогти студентам осягнути матеріал, що включає 
найголовніші етапи розвитку перекладознавства та перекладу в Європі і 
світі (від ІІІ ст. до н.е. до виникнення ідей адекватного перекладу в 
добу Романтизму) та Україні (від першопочатків за часів Київської Русі 
і до сьогодення). 
Матеріал для самостійного опрацювання розділений на 8 тем, що включають 
широкий перелік питань для самостійного опрацювання, список 
рекомендованої літератури та питання до заліку з даної дисципліни.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Методичні вказівки містять перелік тем з питаннями для самостійного 
пошуку та підготовки рефератів.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Додаткова інформація:
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
подана заявка на отримання свідоцтва авторського права в 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання методичних вказівок для навчання студентів і 
педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Кіквідзе 42
Місто/Країна:
Київ/Україна
Контактна особа (ПІБ):
Мозгова Я.О.
Відділ/Департамент:
кафедра іноземної філології та перекладу
Телефон:
044-285-20-70
E-mail:
kafedra_pereklad@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович