Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Історія англійської мови» для студентів ІІ курсу денної форми навчання за напрямом підготовки «Філологія»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни  «Історія 
англійської мови» для студентів ІІ курсу денної форми навчання 
за напрямом підготовки «Філологія»
Анотація пропозиції :
Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу  (м. Київ), що 
спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні вказівки, 
що використовуються для вивчення історії англійської мови студентами 
за напрямом підготовки «Філологія». Використання методичних вказівок 
дає можливість студентам оволодіти необхідним матеріалом.  Автори 
шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.
Опис пропозиції:
Методичні вказівки для студентів стаціонару містять перелік лекційних 
тем, питання та практичні завдання до кожної з тем, перелік питань 
для самостійного пошуку та підготовки рефератів, перелік рекомендованої 
літератури з історії англійської мови.
Методичні вказівки включають питання соціально-історичних процесів, 
які вплинули на мову, питання, що стосуються теоретичної лінгвістики, 
завдання для аналізу історичних змін в фонології, морфології і лексиці 
англійської мови, завдання для лінгвістичного аналізу частин з Беовульфа, 
Біблії, «Кентерберійських оповідань» Д. Чосера, «Гамлета» В. Шекспіра 
і тем для рефератів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Методичні вказівки містять практичні завдання до лекційних тем.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
подана заявка на отримання свідоцтва авторського права в 2015 р

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітні послуги
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання методичних вказівок для навчання студентів і 
педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
кафедра іноземної філології та перекладу
Адреса:
вул. Кіквідзе 42
Місто/Країна:
Київ/Україна
Контактна особа (ПІБ):
Мозгова Я.О.
Відділ/Департамент:
кафедра перекладу
Телефон:
044-285-20-70
E-mail:
kafedra_pereklad@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович