Методичні вказівки до практичних занять та робоча програма курсу з дисципліни «Стратегічне управління в туризмі»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичні вказівки до практичних занять та робоча програма курсу з 
дисципліни «Стратегічне управління в туризмі»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують методичні вказівки до вивчення 
дисципліни «Стратегічне управління в туризмі» для студентів денної форми 
навчання. Метою методичних вказівок є закріплення теоретичних знань та 
формування практичних умінь студентів щодо розроблення стратегій, стратегічних 
планів, проектів і програм, створення системи стратегічного управління для 
туристичних підприємств на довгострокову перспективу. Автори шукають партнерів 
для співпраці в освітній сфері.
Опис пропозиції:
Методичні вказівки містять робочу програму курсу, практичні завдання, та 
методичні вказівки до їх виконання, які допоможуть студентам розвинути 
стратегічне мислення, вирішувати стратегічні завдання, застосовувати на 
практиці основні принципи, підходи і прийоми управління підприємством, а 
також приймати стратегічні рішення щодо управління і впровадження розробленої 
стратегії для ефективного функціонування туристичного підприємства у динамічному 
ринковому середовищі.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Одержані студентами теоретичні знання та практичні навички дадуть можливість 
використовувати їх у вирішенні стратегічних завдань та виконанні відповідних 
функцій управління, а також навчать здатності до творчого пошуку напрямків і 
резервів удосконалення управлінської діяльності туристичних підприємств.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Додаткова інформація:
Методична розробка готова
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Подано заявку на отримання свідоцтва про авторське право у 2015 р

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Освітня установа
Область діяльності партнера:
Освітні послуги
Задачі партнера:
Для педагогічної діяльності
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010. м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Омельянович Олексій Романович,  
Воякін Володимир Генадійович, 
Железняк Катерина Леонідівна, 
Гончар Тетяна Миколаївна
Відділ/Департамент:
кафедра менеджменту
Телефон:
044 2808438
E-mail:
omeljar@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
М.М. Дмитрієв