Методичні вказівки для самостійної роботи з німецької як другої іноземної мови для студентів І – ІІ курсів денної форми навчання за напрямом підготовки «Філологія»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичні вказівки для самостійної роботи з німецької як 
другої іноземної мови для студентів І – ІІ курсів денної 
форми навчання за напрямом підготовки «Філологія»
Анотація пропозиції :
Спеціалісти кафедри іноземної філології та перекладу  (м. Київ), 
що спеціалізується в галузі освітніх послуг уклали методичні 
вказівки, що використовується для вивчення німецької мови 
студентами за напрямом підготовки «Філологія». Використання 
методичних вказівок  дає можливість студентам оволодіти 
структурою німецьких речень на основі лексичного матеріалу, 
що вивчається.  Автори шукають партнерів для співпраці в 
освітній сфері.
Опис пропозиції:
Методична розробка рекомендується для студентів І – ІІ курсів 
денної форми навчання, які навчаються за напрямом підготовки 
«Філологія». Особлива увага приділяється структурі німецького 
розповідного речення з прямим і зворотнім порядком слів і 
запитального речення із запитальним словом та без нього.
Розглядаються всі сполучники між простими реченнями та сполучники, 
що вживаються між головним та підрядним німецьким реченням.
Методичні рекомендації вміщують практичні завдання присвяченні як
 активному, так пасивному, наказовому та нереальному станам, 
включаючи складнопідрядні речення із підрядними, що стоять 
перед головним реченням та після нього.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Особлива увага приділена вивченню сполучників у простих та 
складнопідрядних німецьких реченнях
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
подана заявка на отримання свідоцтва авторського права 
в 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання підручника для навчання студентів і педагогічної 
роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
кафедра іноземної філології та перекладу
Адреса:
вул. Кіквідзе 42
Місто/Країна:
Київ/Україна
Контактна особа (ПІБ):
Мозгова Я.О.
Відділ/Департамент:
кафедра перекладів
Телефон:
044-285-20-70
E-mail:
kafedra_pereklad@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович