Методичні вказівки для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови (граматика)» (Частина І) для студентів І курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 «Філологія»

Опис пропозиції: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови (граматика)» розроблені з метою забезпечення ефективної підготовки студентів до практичних занять з граматики англійської мови. Методичні вказівки містять комплекс вправ для закріплення основних граматичних явищ та мають на меті розвиток навичок граматичної компетенції у процесі вивчення англійської мови, підвищення рівня мовної грамотності студентів, удосконалення набутих граматичних навичок у процесі оволодіння закономірностями функціонування граматичної системи англійської мови.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Методичні вказівки містять комплекс вправ на закріплення основних граматичних явищ.

Тип шуканого партнера: освітня установа

Область діяльності партнера: освітні послуги

 Задачі, що стоять перед партнером: використання підручника для навчання студентів і педагогічної роботи

 Країни яким надається перевага: Україна

Уповноважена особа: Дмитрієв Микола Миколайович