«Методичні вказівки для домашнього читання з дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови (німецька)» для студентів ІІ курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 «Філологія» галузь знань 03 «Гуманітарні науки»

Опис пропозиції:  Методичні вказівки для
домашнього читання з дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови
(німецька)» розроблені з метою забезпечення їх ефективної підготовки до
практичних занять з домашнього читання. Методичні вказівки для домашнього
читання містять перелік вправ мовного, мовно-комунікативного та
комунікативного характеру, розрахованих на збагачення словникового
запасу студентів та оволодіння лексико-граматичними навичками читання
художнього твору.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Методичні вказівки
містять перелік вправ, які допоможуть студентам оволодіти навичками
читання художнього твору та розвити вміння монологічного та діалогічного
мовлення.
Тип шуканого партнера: освітня установа
Область діяльності партнера:освітні послуги
Задачі, що стоять перед партнером: використання підручника для
навчання студентів і педагогічної роботи
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.