Методичні рекомендації з антикризового моніторингу дорожньо-будівельних підприємств

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичні рекомендації з антикризового моніторингу дорожньо-
будівельних підприємств
Анотація пропозиції :
Транспортний університет в м. Київ виконав дослідження щодо 
антикризового моніторингу дорожньо-будівельних підприємств. 
За експериментальну базу обрано підприємства дорожньої галузі 
як такі, що є важливою складовою економіки України і мають 
суттєвий вплив на її ефективне функціонування. У результаті 
апробації методичних рекомендацій здійснено антикризовий 
моніторинг 5 шляхо-будівельних управлінь і визначено стадію 
їхнього розвитку та рівень фінансового благополуччя. 
Розробники методичних рекомен
Опис пропозиції:
Розроблені методичні рекомендації з антикризового моніторингу 
дорожньо-будівельних підприємств дозволяють проводити 
діагностику стану, визначати стадію кризи підприємства та 
призначати антикризові заходи, враховуючи специфіку дорожньої 
галузі. Для оцінки глибини кризи дорожніх підприємств була 
розроблена оригінальна база правил та фінансова карта.
Науковий колектив транспортного університету (м.Київ) є 
досвідченим виконавцем багатьох НДР як на замовлення 
Міністерства освіти і науки України, так по господарчій 
тематиці. За час роботи науковим колективом структурного 
підрозділу транспортного університету успішно виконано 
та передано замовнику біля 90 науково-дослідних робіт.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження результатів НДР дозволить ефективно та 
своєчасно впроваджувати заходи щодо запобігання кризи 
дорожнього підприємства, а також проводити аналіз 
результатів його діяльності.
Технологічні ключові слова:
2.8.6. Дорожня справа / системи управління. 
9.5. Довідкові матеріали.
11.1. Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна, 2010, Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права №36035

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги: 
1) інженерно-технічні послуги; 
5) консалтинг; 
7) інші послуги (не згадані в інших місцях)
9.4. Виробництво: 
8) інше виробництво (не згадане в інших місцях)
Існуючі та потенційні області застосування:
Розроблені в рамках виконання НДР методичні рекомендації 
можуть бути ефективно використані в дорожній галузі.

3.Співробітництво:
Технічне консультування
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
підприємства і організації дорожньої галузі, органи 
державного управління автомобільними дорогами
Область діяльності партнера:
управління автомобільними дорогами, виконавець 
дорожньо-ремонтних робіт
Задачі партнера:
інвестування досліджень, участь у підготовці 
спеціалізованої методичної документації для 
дорожньої галузі
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м.Київ, вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Соколова Наталія Михайлівна
Відділ/Департамент:
Кафедра управління виробництвом і майном
Телефон:
280-7909
E-mail:
206uvim@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович