Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з основної іноземної мови (англійська). Усний/письмовий» (Частина 1) для студентів ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія»

Опис пропозиції: Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з основної іноземної мови (англійська). Усний / письмовий» (Частина 1) розроблені з метою забезпечення їх ефективної підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи.

Методичні рекомендації містять вправи та завдання для самостійного опрацювання текстів, що мають на меті розвивати у студентів, як основні компетенції, так і вміння аналізувати інформацію, формувати естетичні смаки та критичне мислення.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Методичні рекомендації містять автентичні тексти англійської мови та завдання, що спрямовані на засвоєння лексичного та граматичного матеріалу.

Тип шуканого партнера: освітня установа

Область діяльності партнера: освітні послуги

 Задачі, що стоять перед партнером: використання підручника для навчання студентів і педагогічної роботи

Країни яким надається перевага: Україна

Уповноважена особа: Дмитрієв М. М.