Методичні рекомендації до виконання дипломних та магістерських робіт студентів спеціальності «Професійна освіта (Транспорт)»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичні рекомендації до виконання дипломних та магістерських 
робіт студентів спеціальності «Професійна освіта (Транспорт)»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету м. Києва пропонують методичні рекомендації 
до виконання дипломних та магістерських робіт з метою 
продемонструвати ступінь своєї готовності до самостійного 
вирішення задач діяльності, передбачених освітньо-кваліфікаційною 
характеристикою спеціаліста (магістра). Шукаємо партнерів у сфері 
освітніх послуг.
Опис пропозиції:
У методичних рекомендаціях до виконання дипломних та магістерських 
робіт вміщено загальні положення до виконання даних робіт, подано 
тематику. Зосереджена увага щодо типів, структури та обсягу 
випускових робіт, зазначені вимоги до їх оформлення. Обґрунтовані 
основні підходи до змісту завдань, розв’язуваних у випускових 
роботах, зазначені основні положення , пов’язані із рецензуванням 
робіт.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Вміщені зразки бланків (бланк завдання на випускову роботу, бланк 
та зразок титульного аркуша пояснювальної записки, бланк титульного 
аркуша ілюстративного матеріалу, орієнтовна структура рецензії).
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на патент 
Коментарі:
Україна

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Освітня установа
Область діяльності партнера:
Освітні послуги
Задачі партнера:
Використання методичних рекомендацій для написання 
магістерських та дипломних робіт
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова,1
Місто/Країна:
Україна м. Київ
Контактна особа (ПІБ):
Балагура Олена Олександрівна
Відділ/Департамент:
Кафедра філософії та педагогіки
Телефон:
2805265
E-mail:
boo-boo@i.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович