«Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Стилістика англійської мови» для студентів ІV курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 «Філологія», галузь знань 03 «Гуманітарні науки»

Опис пропозиції : Методичні рекомендації до семінарських
занять та самостійної роботи з дисципліни «Стилістика англійської мови» розроблені
з метою забезпечення їх ефективної підготовки до семінарських занять та організації
їх самостійної роботи, що передбачає вивчення теоретичного матеріалу, а також
оволодіння вміннями використовувати набуті знання на конкретному мовленнєвому
матеріалі.
Методичні рекомендації містять теоретичні відомості з дисципліни, практичні
завдання для семінарських занять та самостійної роботи, питання до іспиту з даної
дисципліни.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Методичні вказівки містять
практичні завдання, які допоможуть студентам виробити вміння самостійного
стилістичного аналізу.
Тип шуканого партнера: освітня установа
Область діяльності партнера:освітні послуги
Задачі, що стоять перед партнером: використання підручника для навчання
студентів і педагогічної роботи
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.