Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Лексикологія німецької мови» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія»

Опис пропозиції: Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Лексикологія німецької мови» розроблені з метою забезпечення їх ефективної підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи.

Методичні рекомендації містять вправи та завдання для самостійного опрацювання текстів, що мають на меті розвивати у студентів, як основні компетенції, так і вміння аналізувати інформацію, формувати естетичні смаки та критичне мислення.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції тестові завдання: Методичні рекомендації містять автентичні завдання з лексикології німецької мови та завдання, що спрямовані на засвоєння лексичного та граматичного матеріалу.

Тип шуканого партнера: освітня установа

Область діяльності партнера: освітні послуги

Задачі, що стоять перед партнером: використання підручника для навчання студентів і педагогічної роботи

Країни яким надається перевага: Україна

Уповноважена особа: Дмитрієв Микола Миколайович