Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з другої іноземної мови (німецька мова)» (Частина І) для студентів ІV курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 «Філологія»

Опис пропозиції: Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та
самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з другої іноземної мови
(німецька мова)» (Частина І) розроблені з метою закріплення перекладацьких навичок
під час самостійної роботи.
Методичні рекомендації містять групи вправ у відповідності до програмних тем, що
винесені на самостійне опрацювання та практичні заняття, а також пропонують
актуальні тексти з Deutsche Welle, до яких подається глосарій, практичні вправи
та творчі завдання.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Методичні рекомендації містять актуальні
тексти з Deutsche Welle, до яких подається глосарій, практичні вправи та творчі
завдання.
Тип шуканого партнера: освітня установа
Область діяльності партнера: освітні послуги
Задачі, що стоять перед партнером: використання підручника для навчання студентів
і педагогічної роботи
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.