«Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи у віртуальному навчальному середовищі Moodle з дисципліни «Практичний курс англійської мови» (Частина І) для студентів І і ІІ курсів денної форми навчання за спеціальністю 035 «Філологія»

Опис пропозиції: Методичні рекомендації для підготовки до
практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практичний
курс англійської мови» розроблені з метою забезпечення ефективного
навчання аудіювання студентів І та ІІ курсів та організації їх
самостійної роботи. Методичні рекомендації містять групи вправ
для студентів денної форми навчання у відповідності до програмних
тем, що винесені на самостійне опрацювання та практичні заняття, а
також пропонують пам’ятки, тематично згруповані вправи та транскрипти
аудіо- та відеоматеріалів для навчання аудіювання оголошень та інтерв’ю.
Тип шуканого партнера: освітня установа
Область діяльності партнера:освітні послуги
Задачі, що стоять перед партнером: використання підручника для
навчання студентів і педагогічної роботи
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.