Методичні рекомендації для підготовки до домашнього читання та самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови (німецька)» для студентів ІІ курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 «Філологія»

Опис пропозиції: Методичні рекомендації для підготовки до домашнього читання та
самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови (німецька)»
розроблені з метою забезпечення їх ефективної підготовки до практичних занять з
домашнього читання.
Методичні рекомендації містять перелік завдань до текстів, що відповідають сучасним
вимогам до роботи з текстом та можуть бути застосовані для вдосконалення навичок і
вмінь читання німецькою мовою. Опрацювання всіх вправ дозволить студентам розширити
словниковий запас, а також засвоїти лексичний та граматичний матеріал.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Методичні рекомендації містять
автентичний текст сучасної німецької літератури, який може бути використаний
як для читання і переказів, так і для аудіювання. Подані вправи спрямовані на
засвоєння керування дієслів та складнопідрядних речень.
Тип шуканого партнера: освітня установа
Область діяльності партнера: освітні послуги
Задачі, що стоять перед партнером: використання підручника для навчання студентів
і педагогічної роботи
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.