Методичні положення щодо складання фінансової звітності підприємства

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичні положення щодо складання фінансової звітності підприємства
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують методичні положення 
щодо складання фінансової звітності підприємств для студентів 
всіх форми навчання. Методичні положення складені з урахуванням 
змін, що відбулися після введення положення МСФЗ (включаючи 
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку  та Тлумачення (КТМФЗ, 
ПКТ)). Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні 
методичних положень для студентів економічних спеціальностей 
навчальних закладів.
Опис пропозиції:
Методичні положення містять порядок складання балансу підприємства 
з характеристикою кожного елементу активу та пасиву. Наводяться 
також методика  складання звіту про фінансові результати підприємства, 
що включає   алгоритм розрахунку основних статей з урахуванням 
джерела інформації; методика   заповнення   основних та додаткових 
статей звіту про рух грошових коштів та про власний капітал. 
Сформульовані загальні вимоги до оформлення та подання фінансової 
звітності підприємства за МСФЗ
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Удосконалена методика складання фінансової звітності з урахуванням 
змін, відповідно до положення МСБО та МСФЗ
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
copyright

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Іншіпослуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання методичних вказівок для навчання студентів і 
педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул.Суворова 1
Місто/Країна:
м.Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Гошовська В.В.
Відділ/Департамент:
кафедра фінансів, обліку та аудиту
Телефон:
280-99-31
E-mail:
fin2006@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович