Методичні основи оцінювання соціально-економічної ефективності інтенсифікації транспортних потоків автомобілів

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичні основи оцінювання соціально-економічної ефективності 
інтенсифікації транспортних потоків автомобілів
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві розробили методику оцінювання соціально-
економічної вигоди від перевезень для АТП, регіону і користувачів 
індивідуального транспорту за різних параметрів інтенсифікації транспортних 
потоків. Її застосування дасть можливість визначити доцільність фінансування 
об’єктів автодорожнього будівництва в тому числі на умовах приватно-
державного партнерства. Автори шукають партнерів серед інвесторів, підприємств 
автодорожнього комплексу, муніципальних органів влади.
Опис пропозиції:
Методика оцінювання соціально-економічної вигоди передбачає визначення в 
межах зміни інтенсивності транспортних потоків автомобілів ступеню окупності 
інвестицій на виконання експлуатаційних умов та забезпечення поточного ремонту 
доріг, наявності вигоди для користувача дороги - індивідуального або АТП та 
існування соціально-економічного ефекту регіону. Методика містить порядок 
розрахунку відповідних параметрів за п’ятьма варіантами інтенсивності 
транспортного потоку автомобілів
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Застосовується новий порядок обґрунтування доцільності фінансування автодорожнього 
комплексу виходячи з забезпечення певного рівня інтенсифікації транспортного потоку 
та отримання економічної вигоди всіх учасників фінансування будівництва та 
експлуатації доріг.
Реалізація проекту дозволяє ефективно використовувати фінансові ресурси,  збільшувати 
рівень зайнятості в регіоні, сприяти поліпшенню екологічної та дорожньої безпеки, 
підвищувати якість надання транспортних послуг при економії ПММ, залучати приватні 
інвестиції для реалізації соціально значимих і економічно необхідних проектів
Технологічні ключові слова:
1.2.15. Управління знаннями, управління процесами; 
1.3.3. Використання в сфері транспорту та логістики; 
2.8.5. Автодорожній транспорт; 
2.8.6. Дорожня справа/системи управління; 
11.7. Моделі соціально-економічного розвитку, економічні аспекти
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Є бізнес-план
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна, м. Київ. Свідоцтво № 51422 від 26.09.2013; науковий твір 
«Методичні основи обґрунтування доцільності фінансування будівництва 
доріг з урахуванням інтенсивності руху транспортних потоків автомобілів»

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
7.6. Автодорожні послуги; 
9.1. 2. Перевезення автотранспортом; 
9.2.5. Інвестиційні групи; 
9.3.5. Консалтинг
Існуючі та потенційні області застосування:
Методичні основи оцінювання соціально-економічної ефективності інтенсифікації 
транспортних потоків автомобілів може ефективно використовуватись інвесторами, 
підприємствами дорожньо-транспортного комплексу, загальнодержавними і місцевими 
органами влади, автоперевізниками і споживачами послуг

3.Співробітництво:
Адаптація до потреб замовника
Розробка та виготовлення на замовлення
Контроль якості
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
інвестори: суб’єкти реалізації проектів державно-приватного партнерства;
Область діяльності партнера: 
підприємства автодорожнього господарства
Задачі партнера:
забезпечення будівництва та експлуатацію доріг з урахуванням інтересів 
всіх суб’єктів державно-приватного партнерства
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Польща, Литва, Грузія

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
м.Київ/Україна
Контактна особа (ПІБ):
Концева Валентина Володимірівна
Відділ/Департамент:
каф."Фінанси, облік і аудит"
Телефон:
280-99-37, 280 99-31
E-mail:
fin2006@ukrnet.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович