Методичне видання «Українська мова за професійним спрямуванням. Тестові завдання для контролю знань та організації самостійної роботи студентів усіх спеціальностей денної форми навчання»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичне видання «Українська мова за професійним спрямуванням. 
Тестові завдання для контролю знань та організації самостійної 
роботи студентів усіх спеціальностей денної форми навчання»
Анотація пропозиції :
Вищий навчальний заклад м. Києва пропонує посібник, укладений 
згідно з програмою курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», 
який вивчають студенти денної форми навчання. Автори шукають 
зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичного видання для 
студентів неспеціальних факультетів вищих  навчальних закладів.
Опис пропозиції:
Курс «Українська мова за професійним спрямуванням» повинен навчити 
студентів практично застосовувати набуті знання з української мови, її 
семантико-стилістичних ресурсів для словесної реалізації своїх фахових 
знань. Системно відображаючи програмовий матеріал, тестові завдання 
сприяють об’єктивному оцінюванню рівня його засвоєння, аналізу 
особливостей мовної культури особистості. Необхідно звернути увагу на 
те, що підготовка до занять вимагає значної самостійності, ґрунтовного 
та глибокого опрацювання всіх джерел зі списку рекомендованої літератури.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Тестові завдання є одним із ефективних методів навчання.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
подана заявка на отримання свідоцтва про реєстрацію авторського права
Коментарі:
подана заявка на отримання свідоцтва авторського права в 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання методичного видання для навчання студентів і 
педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ/ Україна
Контактна особа (ПІБ):
Хорошун Б.І.
Відділ/Департамент:
кафедра теорії та історії держави і права
Телефон:
284-68-07
E-mail:
ludmila.ntu@mail.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович