Методичне видання «Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичне видання «Українська мова за професійним спрямуванням. 
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для 
студентів заочної форми навчання»
Анотація пропозиції :
Університет м. Києва пропонує методичні рекомендації до виконання 
контрольних робіт для студентів заочної форми навчання. Автори 
шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні методичного 
видання для студентів заочної форми навчання.
Опис пропозиції:
Виконання контрольної роботи з української мови за професійним 
спрямуванням сприяє формуванню навички самостійно працювати з 
мовною літературою. Тематика контрольних робіт складається з 25 
варіантів і охоплює основні питання курсу та має на меті виявити 
вміння студента застосувати опановані ним прийоми і навички з 
української мови за професійним спрямуванням на практиці.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Основна форма вивчення української мови студентами-заочниками – 
самостійна робота. Переваги пропонованого методичного видання – 
навчити студентів самостійній систематичній роботі.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
подана заявка на отримання свідоцтва про реєстрацію авторського 
права
Коментарі:
подана заявка на отримання свідоцтва авторського права в 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання методичного видання для навчання студентів і 
педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ/ Україна
Контактна особа (ПІБ):
Хорошун Б.І.
Відділ/Департамент:
кафедра теорії та історії держави і права
Телефон:
284-68-07
E-mail:
ludmila.ntu@mail.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович