Методичне видання «Тестові завдання з курсу «Історія української культури» для студентів денної форми навчання всіх напрямів підготовки»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичне видання «Тестові завдання з курсу «Історія української 
культури» для студентів денної форми навчання всіх напрямів 
підготовки»
Анотація пропозиції :
ВНЗ, м. Київ пропонує тестові завдання з історії української 
культури, розроблені з урахуванням праць видатних вітчизняних 
та зарубіжних авторів. Автори шукають зацікавлених у видавництві 
та розповсюдженні методичного видання для студентів неспеціальних 
факультетів вищих  навчальних закладів.
Опис пропозиції:
Одним з важливих методів перевірки знань студентів курсу «Історія 
української культури» є тестові завдання. Тестові завдання складені 
згідно вимог кредитно-модульної системи, запровадженої у вищих 
навчальних закладах України. В роботі над тестами проявляється не 
тільки вміння студента запам’ятовувати, але й його інтелект, творчі 
здібності, логіка мислення.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропоновані тестові завдання допоможуть студентам закріпити і 
перевірити свої знання, а викладачам – обєктивно їх оцінити.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Додаткова інформація:
Права інтелектуальної власності:
подана заявка на отримання свідоцтва про реєстрацію авторського 
права
Коментарі:
подана заявка на отримання свідоцтва авторського права в 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання методичного видання для навчання студентів і 
педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ/ Україна
Контактна особа (ПІБ):
Хорошун Б.І.
Відділ/Департамент:
кафедра теорії та історії держави і права
Телефон:
284-68-07
E-mail:
ludmila.ntu@mail.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович