Методичне видання «Історія України. Тестові завдання для контролю знань та організації самостійної роботи студентів усіх спеціальностей денної форми навчання»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичне видання «Історія України. Тестові завдання для 
контролю знань та організації самостійної роботи студентів 
усіх спеціальностей денної форми навчання»
Анотація пропозиції :
Вищий навчальний заклад м. Київа пропонує методичне видання, 
розроблене з урахуванням особливостей пізнавальної, навчальної, 
творчої діяльності студентів, на підставі чинної робочої 
програми курсу «Історія України». Автори шукають зацікавлених 
у видавництві та розповсюдженні методичного видання для студентів 
неспеціальних факультетів вищих  навчальних закладів.
Опис пропозиції:
В рамках впровадження кредитно-трансферної системи складені тестові 
завдання з дисципліни «Історія України». Тестові завдання можуть 
використовуватись для поточної перевірки знань студентів, самими 
студентами для самоконтролю знань, а також при проведенні модульних 
контрольних робіт та іспитів, як усно, так і у формі комплексної 
письмової роботи.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Тестові завдання підготовлено на основі нових підходів, з урахуванням 
праць видатних вчених-україністів, нових або маловідомих праць 
прогресивних вітчизняних та зарубіжних авторів.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Додаткова інформація:
Права інтелектуальної власності:
подана заявка на отримання свідоцтва про реєстрацію 
авторського права
Коментарі:
подана заявка на отримання свідоцтва авторського права 
в 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання методичного видання для навчання 
студентів і педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ/ Україна
Контактна особа (ПІБ):
Хорошун Б.І.
Відділ/Департамент:
кафедра теорії та історії держави і права
Телефон:
284-68-07
E-mail:
ludmila.ntu@mail.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович