Методи прогнозування розмивів на заплавах в зоні впливу мостових переходів на основі моделей неоднорідних потоків

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методи прогнозування розмивів на заплавах в зоні впливу мостових 
переходів на основі моделей неоднорідних потоків
Анотація пропозиції :
Колективом науковців науково-педагогічного закладу з Києва, що 
спеціалізується в області транспортного будівництва пропонуються 
методи розрахунку деформацій на заплавах. Використання розроблених 
методів дозволяє обґрунтовувати місце розташування споруд мостового 
переходу, правильно призначати їх загальні форми та генеральні 
розміри. Автори шукають партнерів для участі в проектних роботах 
із застосуванням запропонованих методів розрахунку.
Опис пропозиції:
Авторами розроблено метод розрахунку основних характеристик 
неоднорідного турбулентного потоку на підставі числової реалізації 
математичних моделей за модифікованою явною схемою Мак-Кормака, 
яка дає достатньо високу збіжність при розв’язуванні нелінійних 
задач механіки суцільного середовища.
На основі явного ітераційного методу послідовної верхньої релаксації 
та методу Гаусса – Зейделя розроблений метод реалізації рівнянь для 
змінної Бернуллі, алгебраїчних співвідношень турбулентних напружень 
зависенесного середовища. 
Числова реалізація запропонованих методів розрахунку характеристик в 
придонній області, в основній товщі зависенесного потоку з рослинністю, 
обумовила необхідність формулювання початкових і граничних умов для 
врахування характерних особливостей руху неоднорідних потоків в зоні 
впливу мостових переходів.
Розроблений якісно новий метод прогнозування деформацій в зоні впливу 
мостових переходів на основі розробленої теорії неоднорідних потоків, 
які враховують особливості протікання турбулентних потоків у цих 
зонах. Метод базується на визначення глибини розмиву заплавної ділянки 
на основі співвідношення дійсної та нерозмивної швидкостей із 
формулюванням початкових і граничних умов.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Вперше в  світовій практиці наукових досліджень при розрахунку 
гідродинамічної структури потоків на заплавних ділянках мостових 
переходів враховується вплив травяної рослинності за рахунок 
використання теорії неоднорідних потоків з розділенням його на 
основну товщу зависенесного потоку та придонну область в наближенні 
тонкого шару. На основі розроблених моделей та методів розроблено 
методику, що призначена для розрахунку можливих розмивів на заплавах 
в зоні впливу мостових переходів при проектуванні дорожніх об’єктів 
та споруд на автомобільних дорогах. Методика дозволяє виконувати 
розрахунок розподілу глибин і швидкостей та деформацій заплав як 
вручну так і з використанням ПЕОМ відповідно до наведених алгоритмів. 
Використання розробленої методики в практиці проектування дає 
можливість підвищити якість індивідуального проектування 
транспортних споруд та підвищити їх надійність і довговічність
Технологічні ключові слова:
2.6.1.  Будівельні матеріали, компоненти та методи
2.8.5.  Автодорожний транспорт
Додаткова інформація:
Використання запропонованого методу розрахунку розмивів 
мостових опор на заплавних ділянках дозволить науково 
обгрунтовано визначати запаси закладення фундаментів опор, 
що буде сприяти зниженню вартості як проектних, так і 
будівельних витратна спорудження мостових переходів, оскільки 
вартість фундаментів та опор мостів справляють суттєвий вплив 
на вартість конструкції
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна, Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№ 57906 від 29.12.2014 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.7 Будівництво і будівельна продукція
(1) Будівництво)
Існуючі та потенційні області застосування:
Проектні організації дорожньої сфери

3.Співробітництво:
Адаптація до потреб замовника
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Установа, підприємство
Область діяльності партнера:
Дорожнє будівництво
Задачі партнера:
Розроблення нормативних документів, наукові дослідження, 
проектування мостових переходів
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни Євросоюзу, країни СНД

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Славінська Олена Сергіївна
Відділ/Департамент:
Кафедра будівництва та експлуатації доріг, кафедра 
управління виробництвом та майном
Телефон:
044-280-39-42
E-mail:
fbbk@yandex.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович