Методи оптимізації перевезень пасажирів і вантажів на території України

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методи оптимізації перевезень пасажирів і вантажів на території 
України
Анотація пропозиції :
Університет м.Києва пропонує методи формування оптимальних маршрутів 
перевезення пасажирів і вантажів з урахуванням можливостей транспортних 
мереж України та Західної Європи. Методи враховають взаємодію 
автомобільного, залізничного, водного та авіаційного видів транспорту 
а організації перевезень. 
Шукає автотранспортні і логістичні підприємства для впровадження 
програм оптимізації перевезень пасажирів і вантажів.
Опис пропозиції:
Розроблено математичні моделі та алгоритми комплексних перевезень 
пасажирів і вантажів на території України. Вперше запропоновані нові 
метод графів і матричний методи пошуку найкоротших шляхів на транспортної 
мережі, які є основою перетворення мережевих моделей представлення 
перевезень у транспортній системі в матричній моделі. Причому метод 
графів позбавлений недоліків відомих широкому колу фахівців методів 
Дейкстри і Флойда, а результати роботи матричного методу повністю 
співпадають з результатами метода Флойда.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Методи дозволять суттєво зменшити вартість перевезень пасажирів і 
вантажів, а також сприятиме вивільненню управлінського складу 
підприємств транспорної галузі від рутинної непродуктивної праці по 
складанню планів перевезень пасажирів і вантажів.
Технологічні ключові слова:
1.2.6. Програмне забезпечення комп’ютерів. 
1.2.7.Ком’ютерні технології. 
1.2.13. Інформаційні технології. 
2.3.Управління процесами, логістика.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
copyright
РК 0110U000123
Розробка моделей та методів для оптимізації перевезень пасажирів 
і вантажів на території України. 
Автори:   Прокудін Г. С., Дудник О.С.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.7.7.Прикладне програмне забезпечення. 
2.7.8.Програми для бізнесу и офісу.
Існуючі та потенційні області застосування:
Автотранспортні підприємства; транспортно-експедиційні підприємства; 
виробничі підприємства з транспортними підрозділами; логістичні 
фірми та компанії.

3.Співробітництво:
Адаптація до потреб замовника
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Автотранспортні підприємства по перевезенню вантажів і пасажирів, 
транспортно-експедиційні підприємства; виробничі підприємства з 
транспортними підрозділами; логістичні фірми та компанії.
Область діяльності партнера:
вантажні перевезення; логістичне планування провізних потужностей.
Задачі партнера:
оптимізація вантажних і пасажирських перевезень, раціональне 
використання провізних потужностей.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Білорусь, Польща, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ,Суворова 1,
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Прокудін Георгій Семенович
Відділ/Департамент:
Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю
Телефон:
(+38044) 280-84-02
Факс:
(+38044) 280-84-02
E-mail:
p_g_s@ukr.net
mptamk@ukr.net
URL: http://ntu.edu.ua  

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович