Методологія формування раціональної структури транспортних систем в агропромисловому виробництві

Опис пропозиції: Нова технологія формування раціональної структури транспортних систем забезпечує:

  • розв’язання задачі надійного функціонування зернових збирально-транспортних систем в ринкових умовах;
  • розв’язання задачі ритмічної і безперебійної роботи збирально-транспортних комплексів з дотриманням визначеного рівня економічних показників;
  • врахування особливостей виконання технологічних перевезень зернових вантажів шляхом диференційованого підходу до транспортного обслуговування в залежності від масштабів господарської діяльності в інтегрованих агропромислових системах;
  • удосконалення транспортного обслуговування зернових вантажопотоків з метою підвищення конкурентоздатності вітчизняних товаровиробників.

Пропонуються нові підходи, орієнтовані на використання сучасних положень теорії транспортних процесів і систем, теорії масового обслуговування і економіко-математичного моделювання перевізних процесів.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Нові методи визначення раціональної структури транспортних систем в агропромисловому виробництві забезпечують наступні переваги перед аналогами:

- оптимізація ресурсного забезпечення транспортних систем господарських структур різних форм власності при проведенні збирально-транспортних робіт;

- зменшення сукупних логістичних витрат на обслуговування зернових вантажопотоків до 10%;

- попередня оцінка характеру зміни техніко-експлуатаційних показників та рівня можливих витрат в транспортній системі із урахування випадкового характеру надходження вимог;

- максимальне використання провізних можливостей дорожньо-транспортних засобів у виробничих системах;

- зменшення часу простою автомобілів в чергах на обслуговування в пунктах навантаження та розвантаження зернових вантажів до 30%;

- підвищення надійності транспортного обслуговування споживачів.

Тип шуканого партнера: Автотранспортні підприємства дорожньо-транспортного комплексу України; агропромислові підприємства та об’єднання, транспортно-експедиційні підприємства; виробничі підприємства з транспортними підрозділами; логістичні компанії.

Область діяльності партнера: перевезення агропромислових вантажів; логістичне планування автомобільних перевезень.

Задачі, що стоять перед партнером: оптимізація характеристик інфраструктурних елементів транспортної системи та раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів.

Країни яким надається перевага: Україна, Білорусь, Польща, країни СНД.

Уповноважена особа: Дмитрієв Микола Миколайович