Метод визначення раціонального терміну використання трансмісійних олив

1. Загальний опис:
Заголовок:
Метод визначення раціонального терміну використання трансмісійних 
олив
Анотація пропозиції :
Фахівцями в області тертя та зношування в машинах університету в 
м. Києві розроблено метод визначення раціонального терміну 
використання трансмісійних олив, що дозволяє аналізувати закономірності 
зміни значень товщини граничного мастильного шару та коефіцієнта 
тертя протягом тривалого періоду експлуатації трансмісійних олив.  
Науковці зацікавлені в співпраці з підприємствами по виготовленню 
та вдосконаленню мастильних матеріалів.
Опис пропозиції:
Сутність методу - визначення параметрів мастильної дії проб 
трансмісійних олив (товщини граничного мастильного шару (ГМШ) 
та коефіцієнту тертя) у стані постачання та олив, що злиті з 
реальних агрегатів транспортних засобів з певною періодичністю, 
при моделюванні роботи зубчатих зчеплень та аналіз графічних 
залежностей зміни вищезазначених параметрів від величини пробігу 
підконтрольних транспортних засобів (ПТЗ).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Існуючі методи оцінки якості олив, різного pоду відбраковочні 
кpитеpії не завжди об'єктивно визначають терміни їх заміни й 
не враховують вплив мастильних сеpедовищ на стан повеpхневих 
шарів деталей машин. За результатами використання даного методу 
було встановлено, що пpоцеси стаpіння в певному діапазоні 
позитивно впливають на властивості даних олив, що свідчить про 
можливість пpодовження пеpіода експлуатації тpансмісійних олив. 
Враховуючи якісні показники мастильного матеріалу можливо зробити 
висновок щодо терміну раціонального використання конкретної марки 
трансмісійної оливи.
Технологічні ключові слова:
2.8.5. Автодорожний транспорт
3.4.2. Неорганічні речовини
2.9.4. Автодорожні транспортні засоби
10.2.3. Екологія
4.7.2. Паливна технологія
Додаткова інформація:
Практичне значення одержаних результатів становлять: 
Розроблено метод визначення раціонального терміну використання 
трансмісійних олив:
- встановлено залежність значень товщини граничних мастильних 
шарів від величини пробігу підконтрольних транспортних засобів;
- визначена залежність значень коефіцієнту тертя від величини 
пробігу підконтрольних транспортних засобів.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
Права інтелектуальної власності:
Подано заявку на реєстрацію авторського свідоцтва
Коментарі:
Планується проведення подальших досліджень з метою розроблення 
методик та рекомендацій щодо практичного використання результатів 
роботи та оформлення авторських свідоцтв.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
8.1. Матеріали і хімікати 
8.3. Промислове устаткування і машини
9.1. Транспорт, перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Запропонований  метод може бути використаний заводами-виробниками 
технічних масел, підприємтвами по експлуатації металообробних 
верстатів, обладнання та автотранспортних засобів.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
технічні заводи по обробці металів та сплавів
Область діяльності партнера:
машинобудування, приладобудування, ремонтне виробництво
Задачі партнера:
практична реалізація
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни ЄС

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ
Контактна особа (ПІБ):
Савчук Анатолій Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства
Телефон:
(044) 280-18-86
E-mail:
tolik_savchuk@bigmir.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович