Метод удосконалення показників робочої зони високих насипів з врахуванням інфільтрації атмосферних опадів

1. Загальний опис:
Заголовок:
Метод удосконалення показників робочої зони високих насипів 
з врахуванням інфільтрації атмосферних опадів.
Анотація пропозиції :
Колективом науковців науково-педагогічного закладу з Києва, 
що спеціалізується в області транспортного будівництва 
пропонується новий підхід до встановлення розрахункової вологості. 
Розроблена математична модель розподілу вологості грунтів від 
дії атмосферних опадів на основі аналізу фізичних процесів 
інфільтрації. Автори шукають партнерів для участі в проектних 
роботах із застосуванням запропонованих методів розрахунку.
Опис пропозиції:
Авторами пропонується математична модель розподілу вологості 
ґрунтів від дії атмосферних опадів на основі аналізу фізичних 
процесів інфільтрації.
На підставі експериментально-теоретичних досліджень механічних 
процесів інфільтрації встановлено взаємозв’язок між коефіцієнтом 
вологопровідності і дифузивністю, а також вплив інфільтрації, 
стоку і випаровування на процеси перерозподілу вологості в 
робочій зоні.
У зв’язку з відсутністю єдиного підходу до призначення 
інтенсивності  дощів у дорожній гідрології запропоновано 
використовувати приведену інтенсивність. Для визначення якої 
отримано розрахункові формули в залежності від тривалості дощу 
і кількості опадів, які випали.
Розроблена математична модель розподілу вологості грунтів робочої 
зони високих насипів автомобільних доріг від дії атмосферних 
опадів на основі методу розрахунку вологонакопичення в капілярно-
пористих середовищах за допомогою заміни коефіцієнта 
вологопровідності коефіцієнтом дифузії грунтової вологи, який 
відображає здатність грунтів до інфільтрації.
Розроблено метод реалізації даної математичної моделі, який дав 
можливість отримати розрахункову залежність для визначення глибини 
інфільтрації вологи дощів.
Встановлені закономірності зміни відносного показника вологості 
(в долях від WТ ) по глибині робочої зони для піщаних та глинистих 
грунтів в залежності від  інтенсивності і тривалості опадів;
Запропоновані нові розрахункові залежності:
- для знаходження кількості опадів, що просочилися в грунт  
земляного полотна;
- для знаходження розподілу вологості в грунтах робочої зони 
високих насипів автомобільних доріг для двох випадків: 
неводотривкого і водотривкого дорожнього покриття.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропонований метод прогнозування глибини інфільтрації вологи 
дощів і розподілу вологості в ґрунтах робочої зони високих 
насипів автомобільних доріг дає можливість більш точно визначати 
розрахункові деформаційні та міцнісні характеристики ґрунту 
робочої зони земляного полотна автомобільних доріг.
Технологічні ключові слова:
2.6.1.  Будівельні матеріали, компоненти та методи
2.8.5.  Автодорожній транспорт
Додаткова інформація:
На основі теоретичних і експериментальних досліджень побудовано 
математичну модель розподілу вологості ґрунтів робочої зони 
високих насипів автомобільних доріг. Встановлено характер впливу 
вологи опадів на ґрунти земляного полотна, який включає в себе 
визначення інтенсивності дощів, величини і глибини інфільтрації, 
розподілу вологості при наявності неводотривкого і водотривкого 
дорожніх одягів.
Встановлено фактори і їх вплив на розподіл вологості ґрунтів. 
Розроблено і запропоновано методику впр
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Авторські права оформлюються у 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.7 Будівництво і будівельна продукція
(1) Будівництво)
Існуючі та потенційні області застосування:
Проектні організації дорожньої сфери

3.Співробітництво:
Адаптація технології на нові матеріали
Технічне обслуговування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Установа, підприємство
Область діяльності партнера:
Дорожнє будівництво
Задачі партнера:
Розроблення нормативних документів, наукові дослідження, 
інженерні розрахунки
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Країни СНД

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Савенко Вячеслав Якович
Відділ/Департамент:
Кафедра будівництва та експлуатації доріг
Телефон:
044-280-39-42
E-mail:
fbbk@yandex.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович