Метод прогнозування водно-теплового режиму дорожньої конструкції з урахуванням зміни екологічного стану придорожньої смуги

Опис пропозиції: Дослідження ґрунтуються на концепції щодо
радикальної зміни умов надходження інфільтраційної вологи від
атмосферних опадів до робочого шару земляного полотна, що не
відповідає існуючим підходам до прийняття розрахункових значень
вологості ґрунту земляного полотна автомобільної дороги та
типовим проектним рішенням. У виконаній роботі враховано посилений
процес інфільтрації поверхневої води протягом річного циклу,
який призводить до суттєвої зміни волого-теплового режиму
дорожньої конструкції. Базовим інструментом для проведення
наукових досліджень є теорія водно-теплового режиму дорожньої
конструкції та придорожньої смуги. Вперше запропонований новий
метод визначення середньої швидкості промерзання ґрунту,
характеристик кривої вмісту незамерзлої води, значень градієнтів
незамерзлої плівкової води на глибині промерзання та значень
коефіцієнтів здимання ґрунту, які слід розраховувати для кожного
шару земляного полотна (при наявності перешарувань). Розроблено
метод розрахунку періодів водно-теплового режиму земляного
полотна та метод розрахунку надходження води в дренажну конструкцію
при відтаванні ґрунту земляного полотна. Розроблено метод
розрахунку надходження води в дренажну конструкцію земляного
полотна від атмосферних опадів та обгрунтовано метод розрахунку
загального питомого надлишку води, що надходить в дренажну
конструкцію в річному циклі. Розроблено нові методи розрахунку
параметрів поперечного дренажу при різних значеннях поздовжнього
похилу проїзної частини та параметрів площинного, поперечного і
поздовжнього дренажу. На основі запропонованих моделей авторами
розроблено методику прогнозування пучиноутворення у межах робочого
шару земляного полотна автомобільних доріг та метод розрахунку
водно-теплового режиму дорожньої конструкції з урахуванням зміни
екологічного стану придорожньої смуги. На основі розробленої
системної моделі вдосконалення екологічного стану довкілля
удосконалено економіко-математичну модель по-варіантної оптимізації
витрат на природоохоронні заходи в межах придорожньої смуги.
Розроблено комплексну економіко-математичну модель визначення
еколого-оптимальних параметрів та відповідних витрат на реалізацію
конструктивних заходів в будівництві залежно від діапазону рівнів
транспортного забруднення довкілля та поваріантної оптимізації
витрат на природоохоронні заходи в межах дорожньої смуги.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Розроблений метод
розрахунку дозволяє проектувати поздовжню дренажну систему мілкого
закладення в робочій зоні земляного полотна залежно від глибини
фільтраційного потоку у розрахунковий період з урахуванням
кліматичних особливостей регіону та параметрів поперечного
перерізу конструкції. Результати розробки можуть використовуватись
для індивідуальних підходів проектування та будівництва дренажних
мереж автомобільних доріг загального користування. Запропонований
метод є необхідним для підбору проектних параметрів та технологічних
розмірів споруд для регулювання водно-теплового режиму робочої
зони дорожньої конструкції – піщаних дренуючих прошарків, площинного
дренажу, поздовжніх дренажів мілкого закладання, поперечних
дренажів – дренажних прорізів, дренажних воронок. Практичне значення
отриманих результатів щодо екологічної складової полягає в
розробленні системної моделі удосконалення екологічного стану
довкілля, що на підставі реалізації розробленої моделі, поєднує
екологічні, інженерні та економічні аспекти природоохоронних
заходів та дозволяє приймати достатньо обґрунтовані оптимальні
рішення й ефективно управляти наявними матеріально-технічними
ресурсами.
Тип шуканого партнера: Установа, підприємство
Область діяльності партнера: Дорожнє будівництво
Задачі, що стоять перед партнером: Розроблення нормативних
документів, наукові дослідження, інженерні розрахунки
Країни яким надається перевага: Україна, Країни СНД
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.