Метод підвищення тріщиностійкості та колієстійкості асфальтобетонного покриття автомобільних доріг і вулиць

1. Загальний опис:
Заголовок:
Метод підвищення тріщиностійкості та колієстійкості асфальтобетонного 
покриття автомобільних доріг і вулиць
Анотація пропозиції :
Фахівцями, що спеціалізуються на механіці дорожньо-будівельних матеріалів і 
конструкцій дорожніх одягів університету пропонує метод підвищення 
тріщиностійкості та колієстійкості асфальтобетонного покриття автомобільних 
доріг і вулиць. Який призначений для науково-дослідних, дослідно-конструкторських 
організацій дорожньої галузі, та організацій які займаються питаннями проектування, 
виготовлення і влаштування асфальтобетонного покриття. Колектив авторів шукає 
партнерів для інвестицій та спільної роботи.
Опис пропозиції:
Утворення тріщин і колійності та вторинних дефектів значно погіршує рівність 
покриття, комфортність руху та негативно впливає на безпеку руху, призводить до 
швидкого зносу транспортних засобів, підвищення витрат пального, погіршення 
екологічної обстановки та збільшення собівартості перевезень. Ремонт тріщин та 
інших видів руйнувань, що виникли із-за їх появи, а також заходи з ліквідації 
колійності вимагають додаткового збільшення витрат у середньому на 200%. Тому у 
зв'язку з широким поширенням і великим обсягом будівництва асфальто
 бетонних покриттів, а також через значні невиправдані витрати в результаті 
передчасного утворення тріщин і колії питання забезпечення тріщиностійкості та 
колієстійкості є досить актуальним.
Актуальність цієї проблеми пов’язана з тим, що асфальтобетонне покриття на 
автомобільних дорогах і вулицях за рахунок своїх значних переваг за доступності 
матеріалів, технологічності, гігієнічності призводить до ремонтопридатності та інших 
переваг і становлять більше 90 % на автомобільних дорогах з твердим покриттям 
капітального типу. Виконання ремонтів, пов’язаних з ліквідацією тріщин, ямковості 
та колійності, потребує не тільки додаткових фінансових, матеріальних та трудових 
ресурсів, а і призводить до часткового чи повного пе
 рекриття руху на ділянках, де виконуються ремонти, що спричиняє утворення заторів, 
і суттєво погіршує безпеку руху, зменшує продуктивність роботи транспорту.
На основі досліджень будуть запропоновані практичні розробки для підвищення стійкості 
покриття до утворення тріщин та колійності.
Продавець методу має багаторічний досвід у науково-дослідній сфері щодо контролю 
якості, технологій дорожньо-будівельних матеріалів та конструкцій дорожнього одягу 
(підтвердженням цього є більше 15 українських патентів та свідоцтв).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Переваги перед аналогами полягають в тому, що буде враховуватись те, що тріщини від 
дії транспортного навантаження виникають в результаті недостатньої стійкості 
асфальтобетонного покриття до дії повторних навантажень і утворюються в межах смуг 
накату у повздовжньому напрямку з поступовим переходом у сітку тріщин, яка 
об’єднується з температурними тріщинами і переходить у ямковість. 
Дослідження аналогів, яких в світі не існує, показали, що на утворення тріщин від 
дії транспорту впливають не тільки максимальні горизонтальні розтягуючі напруження 
в нижній частині покриття в розрахунковий період року з найслабшою основою при 
перезволоженні ґрунту в весняну пору року, а також і поверхневі розтягуючі напруження, 
які можуть діяти на протязі всього терміну служби асфальтобетонного покриття. 
Переваги над існуючими методами полягають також у тому, що в результаті досліджень 
буде встановлено вплив термо-реологічної чутливості основи на тріщиноутворення та 
колієутворення в покритті, в залежності від режимів навантаження транспортних засобів. 
Будуть виявлені причини утворення колії з урахуванням низького запасу міцності 
дорожнього одягу і стійкості до накопичення залишкових деформацій асфальтобетону, 
доущільнення матеріалів у шарах покриття та шарах основи (особливо в шарах із 
незв’язних матеріалів), зношування асфальтобетону під впливом транспорту.
Передбачається отримати такі науково-технічні результати:
-	нові і покращені існуючі технології приготування асфальтобетонних сумішей 
та влаштування асфальтобетонного покриття;
-	експериментальні зразки покриття на дослідних ділянках;
-	програмний комплекс з оцінки тріщиностійкості та колієстійкості 
асфальтобетонного покриття;
-	рекомендації з підвищення тріщиностійкості та колієстійкості 
асфальтобетонного покриття;
-	проекти нормативних документів, технічної та технологічної документації.
Економічна та технічна ефективність роботи буде отримана за рахунок підвищення 
довговічності асфальтобетонного покриття доріг і вулиць, забезпечивши тим самим 
необхідний термін служби, зменшення кількості ремонтних втручань і, як наслідок, 
зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів на ремонт та утримання 
автомобільних доріг. Також за рахунок більш ефективного використання техніки і 
обладнання для виготовлення і укладання асфальтобетонних сумішей, а також 
зменшення енерговитрат на етапі приготування асфальтобетонних сумішей внаслідок 
зменшення температури нагріву кам’яних матеріалів, бітумного в’яжучого, зменшення 
енерговитрат під час перемішування асфальтобетонної суміші; за рахунок підвищення 
безпеки руху під час експлуатації дорожнього покриття. 
Виконання даного проекту дасть змогу підвищити довговічність асфальтобетонного 
покриття доріг і вулиць, забезпечивши тим самим необхідний термін служби, зменшити 
кількість ремонтних втручань і, як наслідок, знизити витрати матеріальних та 
енергетичних ресурсів на ремонт та утримання автомобільних доріг.
Технологічні ключові слова:
2.6.1. Будівельні матеріали, компоненти та методи
2.8.5. Автодорожний транспорт
Додаткова інформація:
Недостатня стійкість асфальтобетонного покриття автомобільних доріг і вулиць 
до колійності з утворенням зсувів, напливів, колій та до тріщиностійкості суттєво 
знижує як міцність всієї конструкції дорожнього одягу, так і особливо рівень 
безпеки руху автомобільного транспорту.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Авторські права ( copyright )

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.6. 9 Компютерні послуги 
(4) послуги з обробки, аналізу і введення даних) 
8.4. Засоби утилізації відходів і боротьби із забрудненням довкілля
8.6. Промислові послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Метод підвищення тріщиностійкості та колієстійкості асфальтобетонного покриття 
автомобільних доріг і вулиць, який запропонований заявником, може бути 
ефективно використаний в дорожньо-будівельній галузі.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Принципово новий процес
Комерційна угода з технічним сприянням:
Розробка та виготовлення на замовлення
Технічне консультування
Контроль якості
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
промислова, учбова, конструкторсько-проектна, науково-дослідницька організація
Область діяльності партнера:
дорожньо-будівельна
Задачі партнера:
інвестиції, впровадження розробок
Яким країнам надається перевага: 
країни члени Європейського Союзу, США, Японія, Китай, Білорусь, Казакстан

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Онищенко Артур Миколайович
Відділ/Департамент:
кафедра дорожньо-будівельних матеріалів
Телефон:
(044) 285-95-28
Факс:
(044) 285-95-28
E-mail:
artur_onish@bigmir.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Онищенко Артур Миколайович