Механізми партнерської взаємодії держави і приватного капіталу у забезпеченні розвитку та ефективного функціонування транспортної галузі України

1. Загальний опис:
Заголовок:
Механізми партнерської взаємодії держави і приватного 
капіталу у забезпеченні розвитку та ефективного функціонування 
транспортної галузі України
Анотація пропозиції :
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропонує результати 
дослідження питань підвищення ефективності функціонування 
транспортної галузі Україні на основі використання механізму 
державно-приватного партнерства.
Опис пропозиції:
Результати дослідження призначені як для органів державного 
управління усіх рівнів, до компетенції яких входять питання 
інвестування із залученням приватних інвесторів, так й для 
приватних інвесторів. 
У роботі представлені нові наукові результати: 
1) методика оцінювання ефективності функціонування транспортної 
галузі; 
2) методика оцінювання ефективності функціонування транспортної 
галузі; 
3) сформульовані базові засади розробки проектів ДПП на 
транспорті, що будуть реалізовуватись на державному та 
регіональному рівнях; 
4) методика оцінювання ефективності проекту державно-приватного 
партнерства з урахуванням орієнтованості на суспільну значущість 
вирішуваних завдань; 5) побудовані імітаційні моделі, на базі 
яких можна досліджувати ефективність застосування конкретних 
форм ДПП у транспортній галузі.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Використання органами влади отриманих результатів під час розробки 
транспортної та інвестиційної державної і регіональної політики 
дають змогу комплексно вирішити питання, пов’язані із підвищенням 
ефективності функціонування транспортної галузі, зростанням рівня 
зайнятості населення, пожвавленням ділової активності у регіоні, 
усуненням загроз погіршення екології та забруднення оточуючого 
середовища.
Технологічні ключові слова:
2.3.  Управління процесами, логістика
2.8.  Транспортна інфраструктура
10.1.2. Оцінка ризику  
11.1.  Моделі соціально-економічного розвитку,економічні аспекти
11.7.  Інструменти прогнозування
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Методична розробка готова. Може потребувати певного доопрацювання 
для врахування галузевих особливостей інвестиційних проектів 
замовника.
Коментарі:
отримані свідоцтва про авторські права
результати опубліковані у вітчизняних та зарубіжних наукових журналах

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1. Транспорт, перевезення
9.2. Фінанси, страхування, нерухомість
5) Інвестиційні групи
9.3. Послуги
5) Консалтинг
9.4. Виробництво
9.7. Будівництво і будівельна продукція
Існуючі та потенційні області застосування:
Інвестиційні проекти, що передбачають нове будівництво, 
реконструкцію, розширення, оновлення об’єктів транспортної 
інфраструктури.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Технічна кооперація:
Адаптація до потреб замовника
Комерційна угода з технічним сприянням:
Розробка та виготовлення на замовлення
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство 
інфраструктури України, Державна Служба автомобільних доріг 
України,  КП  «Київавтодор»,  проектні  та будівельні  
організації,  органи  влади  всіх  рівнів,  до  компетенції  
яких входять питання активізації інвестицій в галузі (регіоні).
Область діяльності партнера:
Державні та місцеві органи управління всіх рівнів, до компетенції 
яких належать питання соціально-економічного розвитку територій, 
транспорту
Задачі партнера:
надання інформації про щодо транспортного інфраструктурного 
інвестиційного проекту, фінансування проведення необхідних 
обчислень за проектом.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Казахстан, країни ЄС, Канада, 
Австралія, США, КНР, Індія, Бразилія.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна, 01010
Контактна особа (ПІБ):
Бідняк Михайло Нестерович, 
Бондар Наталія Миколаївна, 
Троцюк Тетяна Сергіївна
Відділ/Департамент:
Кафедра менеджменту
Телефон:
044 2808438
E-mail:
Ruta2000@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович