Механізми партнерської взаємодії держави і приватного капіталу у забезпеченні розвитку та ефективного функціонування транспортної галузі України

1. Загальний опис:
Заголовок:
Механізми партнерської взаємодії держави і приватного капіталу 
у забезпеченні розвитку та ефективного функціонування транспортної 
галузі України
Анотація пропозиції :
Фахівці кафедри менеджменту університету м. Києва (Україна) пропонують 
науково-методичні та практичні рекомендації, що допомагають підвищити 
ефективність функціонування транспортної галузі Україні на основі 
державно-приватного партнерства. Автори шукають партнерів для участі в: 
економічному обґрунтуванні транспортних інфраструктурних проектів; 
економічному обґрунтуванні програми підтримки розвитку транспортної 
інфраструктури із використанням механізму державно-приватного партнерства.
Опис пропозиції:
Запропоновані: методика оцінювання ефективності функціонування транспортної 
галузі; методика оцінювання ефективності функціонування транспортної галузі; 
сформульовані базові засади розробки проектів ДПП на транспорті, що будуть 
реалізовуватись на державному та регіональному рівнях; методика оцінювання 
ефективності проекту державно-приватного партнерства з урахуванням 
орієнтованості на суспільну значущість вирішуваних завдань; побудовані 
імітаційні моделі, на базі яких можна досліджувати ефективність застосування 
конкретних форм ДПП у транспортній галузі.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Використання органами влади отриманих результатів під час розробки транспортної 
та інвестиційної державної і регіональної політики дають змогу комплексно 
вирішити питання, пов’язані із підвищенням ефективності функціонування 
транспортної галузі, зростанням рівня зайнятості населення, пожвавленням 
ділової активності у регіоні, усуненням загроз погіршення екології та 
забруднення оточуючого середовища.
Технологічні ключові слова:
2.3.  Управління процесами, логістика
2.8.  Транспортна інфраструктура
10.1.2. Оцінка ризику  
11.1.  Моделі соціально-економічного розвитку,економічні аспекти
11.7.  Інструменти прогнозування
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Методична розробка готова. Може потребувати певного доопрацювання для 
врахування галузевих особливостей інвестиційних проектів замовника.
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Одержані результати опубліковані у журналах, що входять до міжнародної 
наукометричної бази

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1. Транспорт, перевезення
9.2. Фінанси, страхування, нерухомість
5) Інвестиційні групи
9.3. Послуги
5) Консалтинг
9.4. Виробництво
9.7. Будівництво і будівельна продукція
Існуючі та потенційні області застосування:
Інвестиційні проекти, що передбачають нове будівництво, реконструкцію, 
розширення, оновлення об’єктів транспортної інфраструктури.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Технічна кооперація:
Адаптація до потреб замовника
Комерційна угода з технічним сприянням:
Розробка та виготовлення на замовлення
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство інфраструктури 
України, Державна Служба автомобільних доріг України,  КП  «Київавтодор»,  
проектні  та будівельні  організації,  органи  влади  всіх  рівнів,  до  
компетенції  яких входять питання активізації інвестицій в галузі (регіоні);
Область діяльності партнера:
Державні та місцеві органи управління всіх рівнів, до компетенції яких 
належать питання соціально-економічного розвитку територій, транспорту; 
підприємницькі та інвестиційні компанії, фінансово-кредитні установи, які 
розглядають питання участі у реалізації транспортного інфраструктурного 
проекту на
Задачі партнера:
надання інформації про галузеві особливості інвестиційного проекту, що 
передбачається реалізувати, фінансування проведення необхідних економічних 
обчислень за проектом.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Казахстан, країни ЄС, Канада, Австралія, 
США, КНР, Індія, Бразилія.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна, 01010
Контактна особа (ПІБ):
Бідняк Михайло Нестерович, 
Бондар Наталія Миколаївна,  
Троцюк Тетяна Сергіївна
Відділ/Департамент:
кафедра менеджменту
Телефон:
044 2808438
E-mail:
Ruta2000@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв М.М.