Механізм притискування трубоходу, щозабезпечує збільшення тягового зусилля підкопувальної машин.

Опис пропозиції: Підвіска трубоходу машин для підкопування трубопроводу
містить обертальні елементи для спрямування переміщування машини по
трубопроводу та механізм регульованого притискування вказаних обертальних
елементів до трубопроводу, що містить два торсіонні вали, засоби для
закручування цих торсіонних валів та засоби, що трансформують зусилля
торсіонних валів в сили, що притискують обертальні елементи до трубопроводу.
Завдяки введенню в конструкцію підвіски механізму регульованого притискування
обертальних елементів до трубопроводу виключається можливість проковзування
обертальних елементів, що призводить до збільшення тягового зусилля трубоходу.
Розробник пропозиції має багаторічний довід у науково-дослідній та виробничій
сфері щодо створення машин безперервної дії для розробки ґрунтів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Використання механізму
регульованого притискання дозволяє збільшити тягове зусилля машини
підкопувальної без зміни її ваги, тобто без додаткового навантаження
на трубопровід.
Задачі, що стоять перед партнером: Розробник методики шукає
проектно-конструкторські організації в галузі машинобудування для
спільної розробки конструкторської документації на підкопувальну
машину.
Країни яким надається перевага: Україна, Білорусь.
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.