Математичне моделювання процесів безаварійного буріння в сланцевих породах і в шельфових зонах морських акваторій

1. Загальний опис:
Заголовок:
Математичне моделювання процесів безаварійного буріння в сланцевих 
породах і в шельфових зонах морських акваторій
Анотація пропозиції:
ВНЗ технічного профілю з м. Києва розробив методику математичного 
моделювання процесів безаварійного буріння нафтових і газових 
свердловин в сланцевих породах і в шельфових зонах морських акваторій, 
яка може застосована для науково-технічного супроводу їх проектування 
і проходки. Використання даної технології дає переваги, в порівнянні 
з існуючими підходами, що дає змогу підвищити точність і надійність 
моделювання аварійних ситуацій під час буріння. Автори шукають нафтові 
та газові підприємства
Опис пропозиції:
В даний час активно проводиться пошук горючого газу в сланцевих 
породах на території України. На деяких вугільних шахтах відведення 
газу метану вже дозволяє не лише підвищити безпеку підземних робіт, 
але також і забезпечити горючим газом деякі шахтарські селища і міста. 
Як показує світовий досвід, видобування цього газу може виявитися 
ефективним лише за допомогою криволінійних свердловин.
Враховуючи, що питання освоєння підземних енергетичних ресурсів 
України та інтенсифікація їх добування з більших глибин стає дедалі 
гостро, проблема теоретичного моделювання механіки згинання бурильних 
колон у глибоких криволінійних свердловинах з метою запобігання 
аварійних режимів є досить актуальною.
Розроблена технологія дає змогу моделювати позаштатні ситуації під 
час буріння глибоких вертикальних (до 10 000м глибиною) і похило-скерованих 
(з віддаленням по горизонталі від бурильної установки до 12 км) нафтових 
і газових свердловин.
Продавець технології має досвід комп’ютерних досліджень найменш 
енергозатратних методів буріння та виявлення можливих аварійних режимів 
та розробки конструктивних заходів по виключенню аварійних ситуацій.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження технології забезпечує замовника комп’ютерними методиками,
 які прогнозують зменшення енергетичних витрат і тривалості буріння за 
рахунок зменшення контактної взаємодії колони зі стінкою свердловини.
Технологічні ключові слова:
2.6.2. Моделювання, моделююча техніка.
4.3.4. Рідке викопне паливо.
5.4.2. Математичне моделювання
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.7.7. Прикладне програмне забезпечення.
3.7.3. Інші аналітичні і наукові прилади.
6.1. Розвідка та видобуток нафти і газу.
6.3. Буріння та обслуговування.
9.3.5. Консалтинг.
Існуючі та потенційні області застосування:
Технологія моделювання процесів безаварійного буріння в сланцевих 
породах і в шельфових зонах морських акваторій, може застосовуватися 
приватними та державними нафтовими, газовими та вугледобувними компаніями.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Промислова організація
Область діяльності партнера:
Нафто- та газовидобувна діяльність
Задачі партнера:
Адаптація математичного забезпечення до реальних умов буріння свердловин
Яким країнам надається перевага : 
Україна, Росія, США.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Гуляєв Валерій Іванович
Відділ/Департамент:
Кафедра вищої математики
Телефон:
284-71-09
Факс:
284-71-09
E-mail: 
valery@gulyayev.com.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв  Микола Миколайович