Математична модель розв’язання двовимірної еластогідродинамічної (ЕГД) задачі точкового контакту

1. Загальний опис:
Заголовок:
Математична модель розв’язання двовимірної еластогідродинамічної (ЕГД) 
задачі точкового контакту
Анотація пропозиції :
Фахівцями в області тертя та зношування в машинах університету в м. Києві 
розроблено математичну модель розв’язання двовимірної еластогідродинамічної 
(ЕГД) задачі точкового контакту. Науковці зацікавлені в співпраці з підприємствами 
по виготовленню та вдосконаленню мастильних матеріалів та науковими установами, 
які займаються науковими розробками в даному  напрямку.
Опис пропозиції:
Створено математичну модель профілю товщини мастильної плівки в точковому контакті 
тертя упорного шарікопідшипника. Побудований профіль мастильного шару у фактичній 
зоні точкового контакту дозволив скорректувати товщину ЕГД мастильного шару в 
умовах рясного мащення і мастильного голодування (недостатнього мащення) для 
подальшого встановлення ЕГД критеріїв оцінки довговічності і режимів мащення.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
При використанні даної моделі проведений аналіз розподілу товщини мастильного шару 
в найнебезпечних ділянках контакту для умов рясного мащення і мастильного голодування. 
Застосування запропонованої моделі дає можливість встановити еластогідродинамічні 
критерії оцінки режима мащення та прогнозувати довговічність упорних шарікопідшипників.
Технологічні ключові слова:
2.8.5. Автодорожний транспорт
3.4.2. Неорганічні речовини
2.9.4. Автодорожні транспортні засоби
10.2.3. Екологія
4.7.2. Паливна технологія
Додаткова інформація:
Запропонована математична модель уточнює товщину мастильного шару в будь-якій ділянці 
контакту, дозволяє встановити оптимальний диапазон експлуатації вузлів з точковим 
контактом (на прикладі упорного шарікопідшипника).Контроль розподілу товщини мастильного 
шару оливи з метою визначення критеріїв оцінки режима мащення та прогнозування 
довговічності упорних шарікопідшипників.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Науковий твір «Математична модель 
розв’язання двовимірної еластогідродинамічної (ЕГД) задачі точкового контакту » / 
М.Ф.Дмитриченко, О.М.Білякович, А.М.Савчук, В.І.Лізанець. - № 51711, заявл. 24.07.2013; 
зареєстр. 26.09.2013.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
8.1. Матеріали і хімікати 
8.3. Промислове устаткування і машини
9.1. Транспорт, перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Запропонована математична модель може бути використана заводами-виробниками технічних масел, 
підприємтвами по експлуатації автотранспортних засобів.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
технічні заводи по виробництву мастильних матеріалів  та експлуатаційні підприємтва.
Область діяльності партнера:
машинобудування, приладобудування, ремонтне виробництво
Задачі партнера:
практична реалізація
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни ЄС

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ/Україна
Контактна особа (ПІБ):
Савчук Анатолій Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства
Телефон:
(044) 280-18-86
E-mail:
tolik_savchuk@bigmir.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович