Математична модель прогнозування довговічності контактних поверхонь тертя з врахуванням їх трибологічних властивостей

1. Загальний опис:
Заголовок:
Математична модель прогнозування довговічності контактних поверхонь 
тертя з врахуванням їх трибологічних властивостей
Анотація пропозиції :
Фахівцями в області тертя та зношування в машинах університету в м. Києві 
розроблено математичну модель прогнозування довговічності контактних 
поверхонь тертя з врахуванням їх трибологічних властивостей. Науковці 
зацікавлені в співпраці з підприємствами по виготовленню та вдосконаленню 
мастильних матеріалів, підприємств – виготівників деталей та конструкцій.
Опис пропозиції:
Створено математичну модель для прогнозування довговічності контактних 
поверхонь тертя з врахуванням їх трибологічних властивостей на основі   
методу регресійного аналізу зв’язку багатовимірних статистичних даних.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
При використанні даної моделі виконується аналіз рівня взаємозв’язку 
триботехнічних та фізико-хімічних параметрів моторних олив, що дає 
можливість визначити оптимальні режими експлуатації вузла тертя. 
Застосування запропонованих математичних методів оцінки ефективності 
мащення в нестаціонарних умовах дозволить прогнозувати надійність 
конструкційних елементів на стадії проектування, що значно підвищить 
довговічність трибомеханічної системи.
Технологічні ключові слова:
2.8.5. Автодорожний транспорт
3.4.2. Неорганічні речовини
2.9.4. Автодорожні транспортні засоби
10.2.3. Екологія
4.7.2. Паливна технологія
Додаткова інформація:
Запропонована математична модель оцінює вплив ступеня зміни фізико-хімічних 
показників моторної оливи при експлуатації на триботехнічні властивості 
контакту та дозволяє передбачати ступінь старіння оливи та її запас якості.
Прогнозування ефективності триботехнічних характеристик моторних синтетичних 
олив на основі рівнянь регресії,які оцінюють інтенсивність процесу накопичення 
високодисперсних механічних домішок органічного та неорганічного походження 
в результаті старіння олив при експлуатації.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на патент
Коментарі:
Планується проведення подальших триботехнічних досліджень з метою встановлення 
достовірності прогнозування довговічності пар тертя з подальшим оформленням 
свідоцтв напрацьованих метолик та технологій.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
8.1. Матеріали і хімікати 
8.3. Промислове устаткування і машини
9.1. Транспорт, перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Запропонована математична модель може бути використана заводами-виробниками 
технічних масел, підприємтвами по експлуатації металообробних верстатів, 
обладнання та автотранспортних засобів.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Адаптація технології на нові матеріали
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
технічні заводи по виробництву мастильних матеріалів та експлуатаційні підприємства.
Область діяльності партнера:
автомобільна, металооброблювальна галузі.
Задачі партнера:
практична реалізація
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни ЄС

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Савчук Анатолій Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства
Телефон:
(044) 280-18-86
E-mail:
tolik_savchuk@bigmir.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович