Математична модель оцінки надійності мастильного процессу в точковому контакті

1. Загальний опис:
Заголовок:
Математична модель оцінки надійності мастильного процессу 
в точковому контакті
Анотація пропозиції :
Фахівцями в області тертя та зношування в машинах університету 
в м. Києві розроблено математичну модель оцінки надійності 
мастильного процессу в точковому контакті, яка може 
застосовуватися в галузі машинознавства та в сфері 
виготовлення технічних мастильних матеріалів з метою 
вдосконалення техніки мащення і поліпшення їх якості. 
Науковці зацікавлені в співпраці з підприємствами по 
виготовленню та вдосконаленню мастильних матеріалів.
Опис пропозиції:
Використання емпіричної математичної моделі, яка дозволяє 
точно описати явища, що протікають в об’єкті, та допускає 
екстраполяцію в точки факторного простору, де неможливо 
безпосереднє спостереження цих процесів є необхідним 
інструментом для встановлення механізмів протікання 
трибологічних процесів та виявлення рівня взаємодії між 
факторами, які впливають на динаміку їх зміни.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Підтверджені достовірність і адекватність створеної моделі 
можуть забезпечити її використання для оперативної оцінки 
працездатності оливи і стану трибосистеми в цілому. Зокрема, 
модель створена для діагностики моторних, трансмісійних олив, 
олив для автоматичних коробок передач і вузлів тертя, з 
точковою формою контакту (опори кочення, зубчасті передачі).
Технологічні ключові слова:
2.8.5. Автодорожний транспорт
3.4.2. Неорганічні речовини
2.9.4. Автодорожні транспортні засоби
Додаткова інформація:
Для забезпечення високої надійності обладнання необхідно 
отримувати інформацію про стан механізму в реальному масштабі 
часу. Мастильний матеріал є носієм такої інформації, а його 
параметри характеризують процеси, що відбуваються в трибосистемі. 
Користуючись одержаними рівняннями регресії можливо на стадії 
проектування визначати зміни триботехнічних параметрів механізмів 
з точковою формою контакту в залежності від мастильного матеріалу, 
що значно підвищить надійність трибомеханічної системи
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
проводяться лабораторні та натурні дослідження, які реалізуються 
в тематиках, які виконуються на даний час на кафедрі.
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51419 Україна.
 Науковий твір “Математична модель оцінки надійності мастильного 
процессу в точковому контакті” / М.Ф.Дмитриченко, О.М.Білякович, 
А.М.Савчук, О.А.Міланенко, В.І.Лізанець – № 51712; заявл. 24.07.2013; 
зареєстр. 26.09.2013.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
8.1. Матеріали і хімікати 
8.3. Промислове устаткування і машини
9.1. Транспорт, перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Математична модель, запропонована заявником, створена для 
діагностики моторних, трансмісійних олив, олив для автоматичних 
коробок передач і вузлів тертя, з точковою формою контакту 
(опори кочення, зубчасті передачі).

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
технічні заводи по виробництву мастильних матеріалів 
та експлуатаційні підприємтва
Область діяльності партнера:
автомобільна, металооброблювальна галузі
Задачі партнера:
практична реалізація
Яким країнам надається перевага: 
УКРАЇНА, країни ЄС

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ
Контактна особа (ПІБ):
Савчук Анатолій Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства
Телефон:
(044) 280-18-86
E-mail:
tolik_savchuk@bigmir.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович