Маркетинговий аналіз енергетичної ефективності транспортних засобів

Опис пропозиції: Забезпечення збереження енергії та ресурсів при створенні та експлуатації автотранспортних засобів є основною ідеєю управління розвитком рухомого складу в автотранспортній системі. Різноманітність умов експлуатації обумовила широку спеціалізацію автомобілів, які відрізняються специфічними властивостями, що забезпечують їх використання в конкретних умовах з найбільшою ефективністю. Особливо це стосується міжнародних автомобільних перевезень, оскільки вони мають специфічні ознаки.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Вплив різних факторів на експлуатаційні показники роботи автомобільного транспорту розглядається в теорії транспортних процесів і систем. Для аналізу ефективності перевезень використовуються показники годинної продуктивності та собівартості, в моделях яких не враховуються умови перевезень і характеристики дороги. В теорії експлуатаційних властивостей автомобіля розглядається вплив характеристик поверхні кочення на технічні показники тягово-швидкісних якостей автомобілів. Між тим, вплив цих характеристик на показники ефективності роботи рухомого складу у перевізному процесі залишається поза аналізом. Таким чином, існуючі методи організації та управління вантажних перевезень не ставлять повною мірою перед собою задачу підвищення експлуатаційної енергоефективності рухомого складу. Запропонована методика враховує ці особливості, а також еволюцію конструктивних параметрів автомобілів і різноманіття умов перевезень. Дана методика відповідає концепції комплексного збереження енергії та ресурсів, яка є пріоритетним напрямком розвитку автотранспортної системи України в умовах дефіциту енергетичних і подорожчання технічних носіїв ресурсів транспорту.

 Задачі, що стоять перед партнером: Кафедра розробляє методику  аналізу енергетичної ефективності транспортних засобів з урахуванням умов перевезень, а клієнт надає необхідну інформацію для її розробки та використовує у своїй діяльності.

 Країни яким надається перевага: Україна, країни Євросоюзу, країни СНД.

Уповноважена особа: Дмитрієв Микола Миколайович