Ландшафтний дизайн (організація простору та благоустрій територій)

Опис пропозиції: Даний курс формує підґрунтя для виконання
практичних завдань та розробки підсумкового проекту ландшафтного
дизайну заданої території.Практичний курс передбачає виконання
комплексу завдань із ландшафтного дизайну, спрямованих на
розкриття основних методів аналізу ландшафтних ситуацій, принципів
формування бла¬гоустрою та обладнання міських паркових та
рекреаційних територій різного масштабу. Призначено для студентів
спеціальності 022 “Дизайн”.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: У настановах
досліджуються та виявляються основні засоби та прийоми
ландшафтного устрою міських територій різного призначення
і типологічні особливості організації ландшафтів. Зміст обох
частин спрямовано на розвиток системного мислення при дослідженні
ландшафтних структур та елементів, які формують міське середовище.
При вивченні спецкурсу досліджуються та виявляються основні засоби
та прийоми ландшафтного устрою міських територій різного
призначення і альтернативні можливості ландшафтного дизайну.
Тип шуканого партнера: Промислова, учбова, дослідницька організація
Область діяльності партнера: Приватні підриємства, що займаються
ландшафтним дизайном
Задачі, що стоять перед партнером: Технічне навчання
Країни яким надається перевага: Україна та країни Європейського союзу
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.